28 ก.พ. 2567, 09:44 น.  202 ครั้ง

 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นาวาอากาศเอก ชยกร โชติพิทยานนท์ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานสายวิทยาการดุริยางค์ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นาวาอากาศเอก ปกป้อง สุระกุล รองผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41
     ในการนี้ คณะฯ ร่วมรับฟังการตรวจสอบมาตรฐานการบรรเลงเพลงของวงโยธวาทิตที่ 4 กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 ณ ห้องฝึกซ้อมวงโยธวาทิตที่ 4 กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 อีกด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน 41 จัดพิธีโครงการสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2567...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร MODEL 3000, AT-6TH AVIONICS ELECTRICS B2 THEORY MAINTENANCE TRAINING for RTAF Course...
ผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช...
การตรวจสอบและประเมินผลกองทหารเกียรติยศกองทัพอากาศและการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the Bodies Slams) ประจำปี 2567...
กองบิน 41 ร่วมพิธีอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 25...
กองบิน 41 จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567...