7 ก.พ. 2567, 08:37 น.  1345 ครั้ง

 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 พลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ปกป้อง สุระกุล รองผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยายสรุป ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ ประจำปีงบประมาณ 2567...
กองบิน 41 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์...
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการทหารสารวัตรและการตรวจเยี่ยมของคณะทำงานด้านปราบปรามและการข่าวศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2567...
กองบิน 41 ร่วมพิธีถวายสักการะและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้ากาวิละ...
กองบิน 41 ร่วมเป็นเกียรติเนื่องใน "วันทหารผ่านศึก" ประจำปี 2567...