ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้าวสารเจ้า 100% จำนวน 39,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3027 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน น.ประทวน) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2080 (อาคารกองรักษาการณ์ ร้อย.ทสห.ฯ) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi...
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องรับรองพิเศษ อาคารหมายเลข 1001 (อาคารสำหรับรับรองพระบรมวงศานุวงศ์) ที่ บน.41 โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศแผนจัดซื้อข้าวสารเจ้า 100% จำนวน 39,000 กิโลกรัม ประจำปี 2567...
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3086 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน น.สัญญาบัตร) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b...