31 ม.ค. 2567, 09:57 น.  1348 ครั้ง

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 พลโท ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก จตุรงค์ รักสุภาพ เสนาธิการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ ประจำปีงบประมาณ 2567...
กองบิน 41 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์...
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการทหารสารวัตรและการตรวจเยี่ยมของคณะทำงานด้านปราบปรามและการข่าวศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2567...
คณะสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศตรวจเยี่ยมกองบิน 41...
กองบิน 41 ร่วมพิธีถวายสักการะและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้ากาวิละ...