29 ม.ค. 2567, 09:48 น.  1360 ครั้ง

 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะกองบิน 41
     ในการนี้ มีนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 15 นาย เป็นว่าที่นาวาอากาศเอก จำนวน 1 นาย, เป็นว่าที่นาวาอากาศโทหญิง จำนวน 1 นาย, เป็นว่าที่นาวาอากาศตรี จำนวน 2 นาย, เป็นจ่าอากาศเอก จำนวน 8 นาย และเป็นจ่าอากาศโท จำนวน 3 นาย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ ประจำปีงบประมาณ 2567...
กองบิน 41 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์...
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการทหารสารวัตรและการตรวจเยี่ยมของคณะทำงานด้านปราบปรามและการข่าวศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2567...
คณะสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศตรวจเยี่ยมกองบิน 41...
กองบิน 41 ร่วมพิธีถวายสักการะและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้ากาวิละ...