21 มี.ค. 2566, 11:11 น.  67 ครั้ง

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๔๑ นำน้ำดื่มไปมอบให้แก่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยมี นางสุนันทา แสวงธีรกูล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม เป็นผู้รับมอบ ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
     เนื่องด้วยวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เกิดพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง และลูกเห็บตก ในพื้นที่ตำบล

แนวทางปฏิบัติในห้วงเลือกตั้ง...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมโครงการ "รวมใจจิตอาสา พัฒน...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมโครงการ "รวมใจจิตอาสา พัฒน...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ...
พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสรณ์สถาน พลอากาศโท ณฤพล เลิศกุศล...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ...