20 ก.พ. 2566, 09:24 น.  44 ครั้ง

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พลอากาศตรี ฉัตรชาย ธานีรัตน์ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาราชการในพื้นที้จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก จาริต มังคละศิริ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเ

แนวทางปฏิบัติในห้วงเลือกตั้ง...
กองบิน ๔๑ สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมโครงการ "รวมใจจิตอาสา พัฒน...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมโครงการ "รวมใจจิตอาสา พัฒน...
พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสรณ์สถาน พลอากาศโท ณฤพล เลิศกุศล...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ...