25 ม.ค. 2566, 07:39 น.  16 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ตรวจเยี่ยม สายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๔๑...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖...
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๔๑...
กองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๖ “เทียนนกแก้วเกมส์”...
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี...