19 ม.ค. 2566, 13:13 น.  38 ครั้ง

   เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการ และกำลังพลจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พลตรี สันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นประธานในพิธีในการนำกล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล พร้อมทั้งอ่านสารโอวาทของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ สนามกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ ๗
     เนื่องด้วย วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี ตรงกับวันกองทัพไทย (วันกองทัพบก) ถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย จึงเป็นวันสำคัญที่กำลังพลในกองทัพทุกนายจะได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่จะรักษาหวงแหน ปกป้องบ้านเมืองและสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน เพื่อรักษาแผ่นดินน

ตรวจเยี่ยม สายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๔๑...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน...
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๔๑...
กองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๖ “เทียนนกแก้วเกมส์”...
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี...