11 ม.ค. 2566, 09:02 น.  43 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ธีระ เกาะประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหารอากาศ และคณะฯ พร้อมกับร่วมรับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๔๑
     ในการนี้ คณะฯ ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามนโนบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖ มาตรการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์และด้านไซเบอร์ ของกองบิน ๔๑ อีกด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ตรวจเยี่ยม สายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๔๑...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖...
กองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๖ “เทียนนกแก้วเกมส์”...
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี...