11 ม.ค. 2566, 08:38 น.  31 ครั้ง

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๖ “เทียนนกแก้วเกมส์” โดย นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ปารเมษฐ์ จักรวาฬ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
     สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๖ “เทียนนกแก้วเกมส์” จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้มีโอกาสเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ และมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเสียสละ มีวินัย มีความอดทน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีทักษะทางการกีฬาชนิดต่าง ๆ อยู่แล้วให้ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้แทนของประเทศในระดับเยาวชน และระดับชาติต่อไป โดยการแข่งขันฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการกระจายสนามแข่งขันทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ตามความเหมาะสมของชนิดกีฬา

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ตรวจเยี่ยม สายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๔๑...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖...
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๔๑...
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี...