11 ม.ค. 2566, 08:30 น.  21 ครั้ง

 เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ ศรีรินยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก วิเชียร  โนรี ผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย และคณะฯ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๕ คน ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม ณ กองบิน ๔๑
     ในการนี้ คณะฯ ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัยของกองบิน ๔๑ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ตรวจเยี่ยม สายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๔๑...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖...
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๔๑...
กองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๖ “เทียนนกแก้วเกมส์”...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี...