19 ก.ย. 2565, 10:02 น.  68 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อัครพัฒน์ โพธิ์ศรีลาภ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยมี ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
     โดยภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๙ รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ และลูกจ้าง อีกทั้งได้ประกอบพิธีสืบชะตาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ตามแบบขนบธรรมเนียมของชาวล้านนาอีกด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

แนวทางปฏิบัติในห้วงเลือกตั้ง...
กองบิน ๔๑ สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมโครงการ "รวมใจจิตอาสา พัฒน...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมโครงการ "รวมใจจิตอาสา พัฒน...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ...
พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสรณ์สถาน พลอากาศโท ณฤพล เลิศกุศล...