16 ก.ย. 2565, 08:34 น.  18 ครั้ง

 เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์รถยนต์บริการ สชม.จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์รถยนต์บริการ สชม.จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบสื่อออนไลน์ Zoom meeting โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเรียญเชิญ คุณอัจฉรา จันทร์ดี  ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, คุณศตายุ ปันต๊ะ  ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์, รศ.เพ็ญศรี ภู่อุทัย ผู้สอบบัญชีเอกชน ร่วมการะประชุม ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑
     ทั้งนี้ การจัดประชุมใหญ่สามัญสามัญ สหกรณ์รถยนต์บริการ สชม.จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕ จัดขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้ง มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกฯ ที่ได้รับผลการเรียนดีอีกด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ...
โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสิงคโปร์...
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๕...