14 ก.ย. 2565, 09:06 น.  22 ครั้ง

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๔๑ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบสื่อออนไลน์ Zoom meeting โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเรียญเชิญ คุณกรรณิการ์ พุทธิเมธากุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑, คุณอัจฉรา จันทร์ดี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ, คุณประภาพรรณ น้อยทะนะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่, คุณธนภัทร ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และผศ.ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์ ร่วมการประชุม ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑         ทั้งนี้ การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๕ จัดขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ และพิจารณาอนุมัติแผนงาน งบประมาณดำเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ...
โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสิงคโปร์...
ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์รถยนต์บริการ สชม.จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๕...