16 ส.ค. 2565, 09:44 น.  46 ครั้ง

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะฯ ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ...
โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสิงคโปร์...
ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์รถยนต์บริการ สชม.จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕...
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๕...