9 ส.ค. 2565, 15:05 น.  35 ครั้ง

     เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วัฒนา  บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผู้แทนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๔๑ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๔๑, คุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมส่งมอบรอยยิ้มโดยการนำขนมต่างๆไปแจกให้เด็กเล็ก เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กเล็ก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ...
โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสิงคโปร์...
ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์รถยนต์บริการ สชม.จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕...
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๕...