14 มิ.ย. 2565, 14:18 น.  29 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และคณะฯ ได้เดินทางมาฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศทหารกองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ถวายการต้อนรับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก...
พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี...
กองบิน ๔๑ จัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต พระบิดากองทัพอากาศ...
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๔๑...