14 มิ.ย. 2565, 09:01 น.  30 ครั้ง

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายหลังรับฟังการนำเสนอสถานการณ์น้ำและการจัดการน้ำในจังหวัดแม่ฮ่องสอน การดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และการจัดการไฟป่า และ PM 2.5 โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ถวายการต้อนรับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก...
พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร...
กองบิน ๔๑ จัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต พระบิดากองทัพอากาศ...
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๔๑...