13 มิ.ย. 2565, 10:24 น.  25 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ และข้าราชการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าพระรูปพระบิดากองทัพอากาศ
     ในการนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ จอมพล สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ จอมพล สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ บุพาการีทหารอากาศ อดีตผู้บังคับบัญชา ตลอดจนทหารผู้เสียสละและวางรากฐานกองทัพอากาศให้มั่นคงเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ถวายการต้อนรับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก...
พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี...
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๔๑...