13 มิ.ย. 2565, 08:52 น.  27 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก สุรัตน์ มณีวงศ์วิจิตร รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะฯ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑
     ในการนี้ คณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของ แผนกการเงิน กองบังคับการกองบิน ๔๑ และฝ่ายการเงิน ของหน่วยต่างๆในสังกัดกองบิน ๔๑ รวมถึงรับฟังบรรยายสรุปผลการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการเงิน กองบิน ๔๑ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ถวายการต้อนรับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก...
พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี...
กองบิน ๔๑ จัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต พระบิดากองทัพอากาศ...