ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ฝูง.411 ฯ โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Simulator) โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บ บ.ฝูง.411 ฯ และระบบเกี่ยวข้อง โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3016 และ 3019 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3044 (เรือนแถวมาตรฐาน) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก...