11 พ.ค. 2565, 07:52 น.  22 ครั้ง

   เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเกษมสันต์ มีทิพย์ โฆษกคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะฯ เดินทางมาศึกษาดูงานและพบปะหารือ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และกองบิน ๔๑ โดยมี พลตรี สันติ  สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พร้อมกับร่วมบรรยายสรุป ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบเสื้อให้กับผู้เข้าร่วมโครงการวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ (Air Force Virtual Run) ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ฝึกซ้อมการปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ...
การประชุมหารือแนวทางการรับมืออุทกภัยในเขตเมืองป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ...
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ประจำปี ๒๕๖๕...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุมภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน...