6 พ.ค. 2565, 08:00 น.  45 ครั้ง

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ กองทัพอากาศ พร้อมคณะฯ เดินทางมาติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศทหารกองบิน ๔๑
     ในการนี้ คณะฯ ได้ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถกองทัพอากาศ ณ หอประชุมเดชะตุงคะกองบิน ๔๑ พร้อมกับตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ กองทัพอากาศด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบเสื้อให้กับผู้เข้าร่วมโครงการวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ (Air Force Virtual Run) ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ฝึกซ้อมการปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ...
การประชุมหารือแนวทางการรับมืออุทกภัยในเขตเมืองป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ...
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ประจำปี ๒๕๖๕...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุมภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน...