27 ม.ค. 2565, 13:35 น.  15 ครั้ง
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๓ กองบิน ๔๑ พร้อมทั้งร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๓ กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ ศรีรินยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบเสื้อให้กับผู้เข้าร่วมโครงการวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ (Air Force Virtual Run) ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ฝึกซ้อมการปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ...
การประชุมหารือแนวทางการรับมืออุทกภัยในเขตเมืองป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ...
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ประจำปี ๒๕๖๕...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุมภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน...