14 ม.ค. 2565, 13:43 น.  32 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะฯ เดินทางมาสักการะพระรูปจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณพระรูปจำลองพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย กองบิน ๔๑
     ในการนี้ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาภารกิจตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร (เชียงใหม่) ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้หอมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022 “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ ดอกไม้งาม ๒๐๒๒”...