14 ม.ค. 2565, 08:27 น.  26 ครั้ง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ  วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จาริต  มังคละศิริ เสนาธิการกองบิน ๔๑ พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมเยี่ยมอวยพร นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
     ในการนี้ เสนาธิการกองบิน ๔๑ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการประสานงานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน อาทิ การจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและชุมชน การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค การบริหารจัดการขยะ การจัดสร้างสถานที่ออกกำลังกายระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้หอมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022 “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ ดอกไม้งาม ๒๐๒๒”...