6 ม.ค. 2565, 11:57 น.  22 ครั้ง

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เข้าเยี่ยมคำนับสวัสดีปีใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวาระเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
     ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกล่าวถึงแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้ง กล่าวอวยพรสวัสดีปีใหม่ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เดินทางมาเยี่ยมคำนับสวัสดีปีใหม่ในครั้งนี้

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้หอมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022 “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ ดอกไม้งาม ๒๐๒๒”...