ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างโรงเก็บอุปกรณ์และบริภัณฑ์ภาคพื้น (ผชอ.กทน.ฯ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.๔๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวหอมมะลิ ๑๐๐% ชั้น ๒ จำนวน ๖๓,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จำนวน 63,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศราคากลาง จ้างสร้างโรงเก็บอุปกรณ์และบริภัณฑ์ภาคพื้น (ผชอ.กทน.ฯ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารหอมมะลิ ๑๐๐% ชั้น ๒ จำนวน ๒๘,๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...