20 ธ.ค. 2564, 16:13 น.  23 ครั้ง

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ คุณปัญญดาว  ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ โดยมี คุณขวัญฤทัย  วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑
     ในการนี้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปจากชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ เพื่อทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และร่วมลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมอัลบาทรอส กองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ...
รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การรับและส่งผู้แทนพระองค์...
ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...