20 ธ.ค. 2564, 16:13 น.  60 ครั้ง

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ คุณปัญญดาว  ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ โดยมี คุณขวัญฤทัย  วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑
     ในการนี้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปจากชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ เพื่อทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และร่วมลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมอัลบาทรอส กองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดงาน "ครัวคุณต๋อย ยกทัพ"...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...