ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงโรงเก็บ บ.ฝูง.๔๑๑ ฯ และระบบเกี่ยวข้อง โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3044 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3016 และ 3019 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3091 และ 3092 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3136 (อาคารผู้ป่วยใน 2 รพ.กองบิน) ที่ บน.41 โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้าง สร้างบ่อดักไขมันอาคารหมายเลข 3052 (ร้านค้าสวัสดิการ) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก...