1 ธ.ค. 2564, 11:15 น.  11 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการตรวจมาตรฐานสายวิทยาการช่างอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก วัฒนชัย เพิ่มกำลังเมือง นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะฯ ณ ห้องประชุมกองบิน ๔๑
     ทั้งนี้ คณะตรวจสอบมาตรฐานสายวิทยาการช่างอากาศ ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน ด้านวิศวกรรม ด้านพัสดุอากาศ ด้านการฝึกอบรม และพัฒนากำลังพล พร้อมทั้งเดินทางไปตรวจสอบและให้คำแนะนำด้านการซ่อมบำรุงฯ ให้แก่หน่วยผู้ปฏิบัติ โดยทำการตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้หอมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022 “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ ดอกไม้งาม ๒๐๒๒”...