24 พ.ย. 2564, 13:36 น.  8 ครั้ง

     เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน โดยมีผู้บังคับบัญชาของกองบิน ๔๑ และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑
     ในการนี้ มีนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ นาย เป็นพันจ่าอากาศเอก จำนวน ๑ นาย, เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง จำนวน ๑ นาย, เป็นพันจ่าอากาศตรี จำนวน ๑๕ นาย, เป็นจ่าอากาศเอก จำนวน ๑ และเป็นจ่าอากาศโท จำนวน ๔ นาย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้หอมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022 “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ ดอกไม้งาม ๒๐๒๒”...