26 พ.ย. 2564, 09:53 น.  17 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑
     ทั้งนี้ เสนาธิการทหารอากาศ ได้ร่วมสักการะพระรูปจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธชินราชจำลอง กองบิน ๔๑ และร่วมรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าของศูนย์อำนวยการฝึกจิตอาสา ภาค ๓, การบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๔๑ และการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔๑ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑
     นอกจากนี้ ได้ตรวจความพร้อมของศูนย์อำนวยการฝึกจิตอาสา ภาค ๓ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑, ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลกองบิน ๔๑ และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔๑ ด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้หอมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022 “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ ดอกไม้งาม ๒๐๒๒”...