24 พ.ย. 2564, 09:09 น.  34 ครั้ง

 เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลอากาศเอก คงศักดิ์  จันทรโสภา ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีรายงานดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
คณะตรวจสอบมาตรฐานสายวิทยาการช่างอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑...
เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง...
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการและการข่าวสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ ๙๐๘...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ...