19 พ.ย. 2564, 12:25 น.  24 ครั้ง

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ นางรชนิศ เวชะวัชนะ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ และคณะฯ ที่เดินทางมาส่งมอบเอกสาร ขอพระราชทานเหรียญชายแดน โดยมี นายฉันทพงศ์ เสนาคำ ประธานชมรมทหารผ่านศึก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ เป็นผู้ทำการส่งมอบ ณ ห้องประชุม Albatross กองบิน ๔๑
     ทั้งนี้ สมาคม ชมรม และอดีตกำลังพลกองบิน ๔๑ ได้ส่งเอกสารในการขอพระราชทานเหรียญชายแดน จำนวน ๑๒๐ ท่าน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน จำนวน ๙๕ ท่าน เพื่อให้เป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่อดีตกำลังพลของกองบิน ๔๑ ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
คณะตรวจสอบมาตรฐานสายวิทยาการช่างอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑...
เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง...
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการและการข่าวสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ ๙๐๘...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ...