ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้าง สร้างบ่อดักไขมันอาคารหมายเลข 3052 (ร้านค้าสวัสดิการ) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการสถานที่กักกัน ที่ บน.41 โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2045 (อาคารโรงเครื่องกล ผชย.ฯ) ที่ บน.41 โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2039 (อาคาร บก.แผนกช่างโยธา) ที่ บน.41 โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2078 (อาคารโรงจอดรถ มว.เติมเชื้อเพลิง) ที่ บน.41 โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2084 (อาคารเครื่องช่วยเดินอากาศ) พร้อมรั้วที่ บน.41 โดยวิธีคัดเลือก...