9 ก.ย. 2564, 10:13 น.  24 ครั้ง

  เมื่อวันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาด้านนิรภัยการบินระหว่างหน่วยงาน โดยมี นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในการอบรมสัมมนา และมีวิทยากรจากนิรภัยการบิน กองบิน ๔๑ และผู้แทนจากสำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑
     การจัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาด้านนิรภัยการบินระหว่างหน่วยงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ ทั้งนี้ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑, เสนาธิการกองบิน ๔๑, เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการบินของกองบิน ๔๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมสัมมนาด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่อออนไลน์ Zoom meeting...
กิจกรรมโครงการกองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด กองบิน ๔๑...
พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี...
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓...
พิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักอาศัย กองบิน ๔๑...