6 ก.ย. 2564, 09:56 น.  52 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองกองบังคับการ กองบิน ๔๑
     ทั้งนี้มีผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น จำนวน ๔ คน โดยแบ่งเป็นบุคคลดีเด่นประเภท บุคคลดีเด่นกองบิน ๔๑ ในส่วนของนายทหารชั้นสัญญาบัตร, บุคคลดีเด่นกองบิน ๔๑ ในส่วนของนายทหารชั้นประทวน, บุคคลดีเด่นกองบิน ๔๑ ในส่วนของลูกจ้างและพนักงานราชการ และทหารกองประจำการดีเด่น

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่อออนไลน์ Zoom meeting...
กิจกรรมโครงการกองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด กองบิน ๔๑...
โครงการอบรมสัมมนาด้านนิรภัยการบิน ระหว่างหน่วยงาน...
พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี...
พิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักอาศัย กองบิน ๔๑...