27 ก.ค. 2564, 11:47 น.  1037 ครั้ง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑, เสนาธิการกองบิน ๔๑, คุณกัตติมาศ ศรีรินยา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑, สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีฯ ณ อาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑
     โดยภายในพิธีได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๕ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีทำบุญอาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ที่ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมจากเดิม เพื่อให้สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมที่เป็นกำลังสนับสนุนให้กับกองบิน ๔๑ ต่อไป

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕...
นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑...
กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ...
รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การรับและส่งผู้แทนพระองค์...