27 ก.ค. 2564, 11:47 น.  114 ครั้ง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑, เสนาธิการกองบิน ๔๑, คุณกัตติมาศ ศรีรินยา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑, สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีฯ ณ อาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑
     โดยภายในพิธีได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๕ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีทำบุญอาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ที่ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมจากเดิม เพื่อให้สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมที่เป็นกำลังสนับสนุนให้กับกองบิน ๔๑ ต่อไป

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๔...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๔...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๔...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๔...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๔...