13 ก.ค. 2564, 13:10 น.  51 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน กองบิน ๔๑ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีฯ ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน กองบิน ๔๑
     ทั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน กองบิน ๔๑ ได้บริหารจัดเก็บขยะของกองบิน ๔๑ โดยการวางแผน การจัดเก็บ การคัดแยก และการนำไปใช้อย่างถูกวิธีตามหลักสากล ปลูกจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงานและที่พักอาศัยในกองบิน ๔๑ ให้รู้จักการคัดแยกขยะ พร้อมกับสร้างกระบวนการเรียนรู้การทิ้ง คัดแยก และการจัดเก็บขยะอย่างถูกต้อง สะอาด และเป็นระเบียบอย่างยั่งยืนต่อไป
     ในการนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ได้ทำการแจกจ่ายน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ และน้ำยาอเนกประสงค์ ให้แก่ครอบครัวของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวกองบิน ๔๑ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...
พิธีถวายเทียนพรรษา กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๔...
กองบิน ๔๑ ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔...
พิธีทำบุญอาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายวิหารและสรงน้ำพระธาตุวัดป่าเปอะ...
พิธีหล่อเทียนพรรษา กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๔...