ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการเพื่อสวัสดิการ กองบิน 41 โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศราคากลาง ซื้อข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จำนวน 60,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซื้อข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จำนวน 60,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่ บน.41 โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการเพื่อสวัสดิการ กองบิน 41 ที่ บน.41...
ประกาศราคากลาง จ้างสร้างอาคารตรวจโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI CLINIC) ที่ บน.41 (โดยวิธีคัดเลือก)...