2 ก.ค. 2564, 14:03 น.  66 ครั้ง

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก วัฒนา  บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ณ ห้องรับรองกองบังคับการกองบิน ๔๑
     ในการนี้ มีนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศ จำนวน ๑ คน โดยเป็นว่าที่นาวาอากาศโทหญิง จำนวน ๑ คน

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...
พิธีถวายเทียนพรรษา กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๔...
กองบิน ๔๑ ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔...
พิธีทำบุญอาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายวิหารและสรงน้ำพระธาตุวัดป่าเปอะ...
พิธีหล่อเทียนพรรษา กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๔...