13 เม.ย. 2564, 20:49 น.  63 ครั้ง

 เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระราชทานดอกไม้และน้ำพระอบ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ โดยผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรี สฤษพล พิทักษากร รองหัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๔๑ เป็นผู้แทนในการรับพระราชทานดอกไม้และน้ำพระอบ ณ บริเวณห้องโถงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ...
กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคโลหิต...
พิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน สายการบินนกแอร์...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ประจำปี ๒๕๖๔...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหนังสือ อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับสวัสดีปีใหม่เมืองขนส่งจังหวัดเชียงใหม่...