9 เม.ย. 2564, 15:25 น.  61 ครั้ง

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน (เที่ยวบิน DD734) ของสายการบินนกแอร์ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ และมี ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายกลยุทธ์ (CSO) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการฯและคณะ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าจุด Check-in Counter สายการบินนกแอร์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ...
กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคโลหิต...
กองบิน ๔๑ รับดอกไม้และน้ำพระอบพระราชทาน ...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ประจำปี ๒๕๖๔...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหนังสือ อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับสวัสดีปีใหม่เมืองขนส่งจังหวัดเชียงใหม่...