9 เม.ย. 2564, 15:20 น.  55 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ กองบิน ๔๑
    ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้ร่วมมือกับเทศบาลตำบลสุเทพ ฝ่ายปกครองตำบลสุเทพ ในการอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยทางถนน และความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางถนนห้วยแก้ว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมาสักการะครูบาศรีวิชัย ท่องเที่ยวยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ และในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก โดยจัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ช่างซ่อมพาหนะ และอุปกรณ์ตรวจสภาพยานยนต์เบื้องต้น รวมถึงให้บริการกาแฟ และน้ำดื่มในจุดบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่เหนื่อยล้าจากการขับขี่ยานพาหนะ หรือท่องเที่ยวได้แวะผ่อนคลายอิริยาบถก่อนการเดินทางต่อไป ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
     ทั้งนี้ การจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” จะจัดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ นี้

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ...
กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคโลหิต...
กองบิน ๔๑ รับดอกไม้และน้ำพระอบพระราชทาน ...
พิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน สายการบินนกแอร์...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหนังสือ อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับสวัสดีปีใหม่เมืองขนส่งจังหวัดเชียงใหม่...