9 เม.ย. 2564, 11:48 น.  55 ครั้ง

 เมื่อวันพฤหัสบดี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นผู้แทน พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ทำการมอบหนังสือบริจาค พร้อมทั้งทำการมอบอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนเพิ่มเติม ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒ เพื่อให้นักเรียนได้นำหนังสือไปศึกษาหาความรู้ และเพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาให้แก่นักเรียน โดยมี นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านสหกรณ์ ๒ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน...
ประชุมตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านการประชุม VTC...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
กองบิน ๔๑ สนับสนุนเตียงสนามให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่...
กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ให้การต้อนรับองคมนตรี...