8 เม.ย. 2564, 15:03 น.  48 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย เรืออากาศโทหญิง วัชราภรณ์ ทิมเกิด ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑, รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีสักการะและสรงน้ำพ่อปู่ชัยมงคล และพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์ กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดสืบต่อกันมาของกองบิน ๔๑ ณ ศาลพ่อปู่ชัยมงคล กองบิน ๔๑
     นอกจากนี้ ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ และครอบครัว ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับการกองบิน ๔๑  และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบิน ๔๑ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณบ้านพักรับรองผู้บังคับการกองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน...
ประชุมตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านการประชุม VTC...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
กองบิน ๔๑ สนับสนุนเตียงสนามให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่...
กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ให้การต้อนรับองคมนตรี...