8 เม.ย. 2564, 15:03 น.  27 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย เรืออากาศโทหญิง วัชราภรณ์ ทิมเกิด ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑, รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีสักการะและสรงน้ำพ่อปู่ชัยมงคล และพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์ กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดสืบต่อกันมาของกองบิน ๔๑ ณ ศาลพ่อปู่ชัยมงคล กองบิน ๔๑
     นอกจากนี้ ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ และครอบครัว ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับการกองบิน ๔๑  และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบิน ๔๑ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณบ้านพักรับรองผู้บังคับการกองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ รับดอกไม้และน้ำพระอบพระราชทาน ...
พิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน สายการบินนกแอร์...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ประจำปี ๒๕๖๔...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหนังสือ อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับสวัสดีปีใหม่เมืองขนส่งจังหวัดเชียงใหม่...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔...