5 เม.ย. 2564, 19:39 น.  26 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับนาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑
     ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้นำวัดซีนโควิดฯ ของบริษัท Sinovac มาทำการทยอยฉีดให้แก่ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร แพทย์ พยาบาล ตามแนวชายแดน ในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมกับติดตามการดูแลด้านมนุษยธรรมชาวเมียนมาที่ได้อพยพมาอยู่บริเวณชายแดน รวมถึงการจัดเตรียมโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ รับดอกไม้และน้ำพระอบพระราชทาน ...
พิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน สายการบินนกแอร์...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ประจำปี ๒๕๖๔...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหนังสือ อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับสวัสดีปีใหม่เมืองขนส่งจังหวัดเชียงใหม่...
ประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชากองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๔...