21 ก.พ. 2564, 09:43 น.  26 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติงาน เฉลิมฉลอง วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ...
กองบิน ๔๑ ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)...
กิจกรรมโครงการกองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด กองบิน ๔๑...
กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓...
กองบิน ๔๑ เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป แนวทางการป้องกัน ปราบปรามและการบำบัดรักษายาเสพติด...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน...